IKT mreža za osobe s invaliditetom i volontere

Novosti

Terapija dramom

Terapija dramom

Od na jun 26, 2013 u Novosti | 0 comments

Održana je  radionica terapije dramom sa učenicima sa teškoćama u učenju i volonterima – studentima.. Radionica je imala je za cilj prezentacije i primjene terapija dramom kao načina poboljšavanja sposobnosti djece sa teškoćama u učenju i sticanja novih znanja studenata kako bi oplemeili svoja stručna znanja. Organizovane vježbe terapije dramom vođene od stane stručne osobe sa podrjučja  glume i defektologa. Pored usvajanja novih znanja i vještina  za cilj smo imali povezivanje stručnjaka defektologa i glumaca volontera i djece školske dobi  Interdisciplinarni rad dao je odliče rezultate usvajanja znanja sa aspekta izražavanje samog sebe , komunikacije i izvršavanja naloga. Djeca sa teškoćama u učenju su kroz vježbe artikulacije, smjeha, igre uloga doživjela nova iskustva, međusobno se družila, upoznala sa volonterima i glumcem, te osjećala produktivno i sretno.Gluma pomaže djeci da izraze osjećanja i lakše govore o problemu ostavljući djete u određenu ulogu.  Po nalogu terapeuta ili tima. Možemo uz pomoć psihologa napraviti kompletno stanje i izraditi plan rada sa djetetom . Rad može biti idividuala i...

Opširnije
iLearn IKT mreža za osobe s invaliditetom i volontere

iLearn IKT mreža za osobe s invaliditetom i volontere

Od na maj 26, 2013 u Novosti | 0 comments

iLearn je projekt sufinanciran od strane Europske komisije u okviru Programa za cjeloživotno učenje sa ciljem poticanja socijalne uključenosti, cjeloživotnog učenja i volonterskog rada. iLearn želi ponuditi plodonosne priliku za učenje, dijeliti iskustva i povezati međusobno osobe sa invaliditetom, roditeljime ili staratelje, volontere i lokalne vlasti. Konkretnije iLearn se fokusira na osobama sa invaliditetom: da olakšaa njihovu socijalnu uključenost koristeći dostupne alate i IKT za učenje i umrežavanje roditeljima i njegovateljima: pružiti im IKT rješenja za dobivanje informacija i razmjenu iskustava volonterima: ponuditi im priliku da uče o specifičnostima invaliditetom i za umrežavanje lokalnim vlastima i kreatorima politike: pružiti im priliku za pridobivanje znanjaiz različitih zemalja i prakse. Na temelju rezultata iz analize potreba, iLearn partneri razvijaju Web 2.0 usluge, dostupne informacijske i komunikacijske alate, posebne nastavne materijale i mrežne mogućnosti adresiranja ove ciljne skupine. Projekt – koji traje 2 godine od 1. novembra 2011 do 31. oktobra 2013 – upravlja konzorcij 9 organizacija sa sjedištem u 7 europskih zemalja: Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Italija, Španjolska, Slovenija (koordinacija) i...

Opširnije
Nova stranica

Nova stranica

Od na maj 26, 2013 u Novosti | 0 comments

Nova stranica projekta je objavljena i uključuje nove interaktivne funkcije i izboljšanu navigaciju: mogučnost komentiranja na sve objavljene članke i ostali sadržaj, novu video galeriju, bazu za prijavu organizacija i upotrebu slika za izboljšavanje navigacije.

Opširnije