IKT mreža za osobe s invaliditetom i volontere

Priručnici

KAKO NAUČITI OSOBU SA POSEBNIM POTREBAMA KUHANJU?

KAKO NAUČITI OSOBU SA POSEBNIM POTREBAMA KUHANJU?

Od na maj 26, 2013 u Priručnici | 0 comments

Priručnik sadrži potrebne instrukcije koji se odnose na stvaranje preduslova za korištenje kuharice a nakna dno razložene korake na koji način koristiti kuharicu u radu sa osobama sa posebnim potrebama. U radu se je potrebno držati opštih metodoloških principa kao što su od lakšeg prema težem i od konkretnog prema apstraktnom. Potrebno je izraditi individualne planove rada za svaku osobu prema njegovim sposobnostima i mogućnostima usvajanja novih vještina u odnosu na vrijeme i intenzitet rada. PRIRUČNIK ZA TERAPEUTE I RODITELJE KAKO NAUČITI OSOBU SA POSEBNIM POTREBAMA...

Opširnije
Priručnik za aerobik

Priručnik za aerobik

Od na maj 26, 2013 u Priručnici | 0 comments

Aerobni programi sadrže aktivnosti koje se u dređenom ritmu i tempu izvode kao vježbe oblikovanja tijela i pokreta. To su uglavnom ciklični i aciklični oblici kretanja koji podrazumijevaju sinhronizovane kretnje ruku, nogu i cijelog tijela, najčešće uz muzičku pratnju. Aerobic i step aerobic ostaju baza grupnih programa već dugi niz godina. Priručnik za...

Opširnije
KOREKTIVNA GIMNASTIKA PRIRUČNIK ZA TERAPEUTE I RODITELJE

KOREKTIVNA GIMNASTIKA PRIRUČNIK ZA TERAPEUTE I RODITELJE

Od na maj 26, 2013 u Priručnici | 0 comments

Program je namijenjen osobama sa smanjenom funkcijom lokomotornog sustava. Djeluje na korekciju nastalih poremećaja u koštano-zglobnom i mišićnom sustavu (karlice, rameni pojas, zglob kuka, zglob koljena…). Vježbe koje se primjenjuju smanjuju nastale tegobe tako što povećava snagu okolnih mišića i povećavaju pokretljivost pojedinih zglobova. Program koji unapređuje mišićnu kontrolu, fleksibilnost, koordinaciju, snagu i tonus mišića. KOREKTIVNA GIMNASTIKA PRIRUČNIK ZA TERAPEUTE I...

Opširnije